Mall of the Emirates

در این مرکز بیش از ۵۶۰ برند محصولاتشان را بفروش میرسانند بیش از ۷۰۰ مغازه وجود دارد