istinye Park

Istinye پارک یک مرکز خرید در سه ماهه ISTINYE استانبول با ۲۹۱ فروشگاه ها، ۸۵،۲۵۰ M2 منطقه خرده فروشی، و چهار سطح پارکینگ زیرزمینی، میباشد. این مرکز دارای ویژگی  دو بخش بسته و در هوای آزاد مباشد. بخش هوای آزاد دارای یک پارک مرکزی سبز و خرید خیابانی است

Istinye پارک ۲۴۲،۰۰۰ M2 است.

سه بخش مجزا در ساختمان وجود دارد:
قسمت
بزرگ ساختمان مدور یک فضای سرگرمی مرکزی دارد. که توسط یک دکل بیرونی مرکزی بیش از ۳ دستگاه آسانسور پانوراما پشتیبانی می شود. ۷۵ متر قطر تاج پوشش سخت پوسته محصور ۹ متر قطر stage متحرک که به صورت عمودی حرکت می کند. منطقه بازار از بقیه این مرکز با شکل ترکیه تاریخی آن معماری شده است و با معماری ترکی و الهام گزفته ازتاریخ مشخص شده است

آدرس: Pınar, Katar Caddesi No:73, 34460 Sarıyer/İstanbul, Turkey