Ibn Battuta Mall dubai

این مرکز خرید در دبی دارای ۶ بخش است که هر کدام از آنها بازتاب و تداعی معماری هر یک از ۶ کشوری (چین، ایــران، هند، مصر، تونس و اندلس) است که بطوطه به آنها سفر کرده است
در مرکز خرید ابن بطوطه دبی ۲۷۵ مغازه، ۵۰ رستوران و ۲۱ سینما پرده ای وجود دارند که امکان انتخاب های زیادی را به شما می دهند. یک مرکز نمایشگاهی بزرگ به اسم China Court وجود دارد که میزبان برگزاری طیف وسیعی از فعالیت های طول سال از قبیل بازارهای روز که به محصولات محلی شامل هنر، عکاسی، و لباس های قومی تخصیص داده می شود است.

آدرس: Sheikh Zayed Rd – Dubai – United Arab Emirates