تخت سلیمان

تخت سلیمان (یا آتشکده آذرگُشنَسب) نام محوطهٔ تاریخی بزرگی در نزدیکی تَکاب و روستای تخت سلیمان (در گذشته نصرت‌آباد) در استان آذربایجان غربی و ۴۵ کیلومتری

بم

بم آثار تاریخی کرمان جاذبه های گردشگری بم کرمان هتلهای کرمان آثار تاریخی کرمان جاذبه های جیرفت گردشگری استان کرمان