جاذبه های استان مازندران – جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی

بانک ملی ساری

پل تجن

خانه رمدانی

مسجد امیراسعد

غار سیاه پور امیری

برج دیده بانی شروین باوند

مجموعه پل‌های راه آهن سوادکوه

کلیسای سرخ‌آباد

قلعه پیش

امامزاده هفت تنان

محوطه و گورستان جیر لپه دشت

حمام قدیم میرزا یوسف

آب‌انبار میرزا مهدی

 تپه تیموری

تپه شاه نشین ساری

برج دید بانی کاخ بابل

کاخ جهان‌نما

بنای سنگی کوره سر

پل دو دهانه خشت نو

غار آب اسک

پل محمدحسن‌خان

آرامگاه ناصرالحق

کاخ شاپور

بازار قدیم آمل

گورستان سفید چاه

خانه شهریاری

آتشکده کوسان

پل ورسک

غارهای رستم کلا

پل شاپور

تپه شورکا

 پل چشمه کیله

غار هوتو کمربند

باغ چهلستون بهشهر

عمارت شهرداری تنکابن

قلعه سفید

پل معلق بابلسر

نقش برجسته شکل شاه

قلعه کنگلو

چشمه عمارت

باغ عباس‌آباد

مشهد میر بزرگ

گوهرتپه

رامگاه میر حیدر آملی

دخمه سنگی کافر کلی

پل دوازده چشمه

برج رسکت

غار اسپهبد خورشید

مجموعه تاریخی فرح‌آباد

حمام فرح‌آباد

تپه قلایا قلعه کتی

خانه نیما یوشیج

حمام وزیری

پل چشمه کیله

پل هفتصد و هشتاد و یک

خانه کلبادی

برج لاجیم

خانه شهریاری

سه گنبدان

برج سلطان زین العابدین مرعشی

امامزاده عباس

جاذبه های استان مازندران – جاذبه‌های طبیعی

آبشار ایج

 آبشار آکاپل کلاردشت

آبشار هریجان

آبشار هفت چشمه چالوس

آبشار جواهرده

آبشار هفت سنگ ساری

آبشار سنگ درکا

آبشار سواسره

بوستان جنگلی چالدره

آبشار سنگده

آبشار کیاسر

 دریاچه ولشت

پارک جنگلی کشپل

دریاچه شورمست

سد و دریاچه الیمالات

کوه بلور

چشمه رامسر

آبشار لفور

زیارو

دریاچه میانشه

 جنگل شیاده

چشمه آب گرم آرزو

سد البرز

مجموعه توریستی بابلسر

پارک طلایی

دریاچه الیمالات

منطقه نوا و آب اسک

آبشار هریجان

 آبشار تیرکن

سد آویدر

پارک جنگلی میرزا کوچک خان

آبشار آب پری

آبشار نجار

پارک نمونه گردشگری پایین‌لموک

آبشار شاهاندشت

آبشار لار

هراز (رود)

الیمستان

آبشار قلعه دختر

آبشار ترا

آبشار تیرکن

 هفت آبشار بابل

آبشار اسپه او

آبشار اسله

آبشار گوزو

آبشار سنگ نو

بابلرود

شکارگاه‌های امیری

تالار (رود)

دریا چه خضر نبی

رودخانه چالوس

ﺁبشار ایج یا ده قلوه

ﺁبشار ﺁلامل

 شبه جزیره میانکاله

پارک جنگلی شهید زارع

کاعون

دماوند

باداب سورت

پارک ملی لار

علم کوه

سد لار

آبشار گردوک -کلاردشت

جنگل بلیران

قله امیری

غار دانیال

آبگرم لاریجان

بگرم استرابکوه

آبشار تمیره

آبشار یخی

آبشار امیری

آبشار پرومد

دریاچه ساهون

آمولو

چشمه آب معدنی قرمرض

دشت و آبشار دریوک

سد شهید رجایی

آبشار یخی

آبشار چلندر

پارک جنگلی چالدره

دشت ناز

جواهرده

قلعه ملک بهمن

آتشکده آمل

جاذبه های استان مازندران – روستاها هدف و دیدنی

روستای زرگرمحله ، شهرستان ساری

روستای هولا ، شهرستان ساری

روستای هزار جریب ، شهرستان بهشهر

روستای نیچکوه ، شهرستان نوشهر

روستای مون ، شهرستان بابل

روستای لزربن ، شهرستان تنکابن

روستای زیارو ، شهرستان آمل

روستای ارات بن ، شهرستان ساری

روستای دارابکلا و الندان ، شهرستان ساری

روستای کمربن ، شهرستان نور

روستای پایین کولا ، سلیم بهرام ، آق مشهد ، شهرستان ساری

روستای نمارستاق ، ناندل ، خشواش ، شهرستان آمل

روستای کلمه ، شهرستان تنکابن

روستای قائمیه ، شهرستان بابل

روستای دینارسرا ، شهرستان تنکابن

روستای بندپی ، شهرستان بابل

روستای موزیرج ، شهرستان بابل

روستای درمزار ، شهرستان نکا

روستای آسیاب سر و سرخ گریوه ، شهرستان بهشهر

روستای گرجی محله ، شهرستان بهشهر

روستای تیلک و اورست ، شهرستان ساری

روستای روآر ، هلومسر ، شهرستان آمل

روستای چیکرود ، شهرستان نکا

روستای لفور ، شهرستان لفور

روستای حسنکدر ، شهرستان چالوس

روستای آبگرم ، بخش لاریجان ، شهرستان آمل

روستای جنب رودبار ، شهرستان رامسر

روستای لاجیم ، شهرستان سوادکوه

روستای کوتنا و ساروکلا ، شهرستان قائمشهر

روستای آهنگرکلای بیشه سر، شهرستان قائمشهر

روستای هریجان ، شهرستان چالوس

روستای جواهر ده، شهرستان رامسر

روستای آب اسک ، شهرستان آمل

روستای لاجیم، شهرستان سوادکوه

روستای دو هزار برسه، شهرستان تنکابن

روستای سه هزار درجان، شهرستان تنکابن

روستاهاى کلاردشت: کردیچال و کلمه، شهرستان چالوس

روستای کجور و میخساز، شهرستان نوشهر

روستای لاویج رییس کلا، کرچی، شهرستان نور

روستای جوربند، شهرستان نور

روستای چلاو و سنگچال ، شهرستان آمل

روستای هندوکلا ، شهرستان آمل

روستای شاهاندشت و پلور ، شهرستان آمل

روستای بلیران ، شهرستان آمل

روستای سنگ چال، شهرستان آمل

روستای فیلبند، شهرستان بابل