جاذبه های طبیعی

دریاچه سد لار

دریاچه سد لتیان

دریاچه سد ماملو

غار بورنیک

غار رود افشان

فرحزاد

قلعه ها و برجها

باروی ری

برج نقاره‌خانه

بقایای مرکز شهر سلجوقیان

برج علاءالدین

دژ رشکان

تپه میل

کاخها و عمارتها

کاخ سلطنت آباد

عمارت عثمانی و پل رومی

عمارت دارالفنون

عمارت مدرسه مروی (فخریه)

کاخ بهارستان (مجلس شورای ملی)

حوض خانه باغ قدیم نگارستان

عمارت باغ فردوس

کاخ گلستان

عمارت شمس العماره

کاخ سرخه حصار (یاقوت)

کاخ و پادگان عشرت آباد

کاخ صاحب قرانیه

کاخ مرمر

فهرست بازارها

بازار امیر

بازار تجریش

بازار تهران

بازار بین الحرمین

میدانهای قدیمی

سبزه میدان

میدان آزادی

میدان محمدیه (اعدام)

میدان توپخانه

میدان اسب دوانی

میدان ارگ

موزه ها

موزه ملت

موزه تاریخ طبیعی دارآباد

موزه صنعت برق ایران

موزه هنرهای زیبا

موزه نظامی (تهران)

موزه آزادی

موزه رضا عباسی

موزه هنرهای تزئینی (تهران)

موزه فرش ایران

کاخ موزه سعدآباد

موزه سبز (کاخ شهوند)

موزه رجعت و عبرت (کاخ مادر شاه)

موزه مردم شناسی

موزه صنعتی (تهران)

موزه مجلس شورای اسلامی

موزه علوم

موزه ملی ملک

موزه هنرهای معاصر

موزه استاد صبا

موزه هنرهای ملی

موزه ایران باستان

موزه ماشین‌های اداری سفیر

موزه پرفسور حسابی

موزه جواهرات ملی

تماشاگه پول

تماشاگه تاریخ

تماشاگه زمان