جاذبه های استان آذربایجان شرقی -جاذبه های تاریخی

گرمابه مهرآباد بناب

گنبدهای مراغه

معبد مهر

مقبرهالشعرا

برج خلعت پوشان

پل ونیار تبریز

پل آجی چای

معماری صخره ای سور بناب

آسیاب خرابه

قلعه بابک

قلعه پیغام روستای پیغام کلیبر

قلعه ضحاک

قلعه مانداگارانا

کاخ شهرداری تبریز

کلیسای سن استپانوس

کلیسای هوانس

خانه تاریخی خسروشاهی بناب

پل پنج‌چشمه(بش گوزلی کوپی) بناب

پل خداآفرین

حمام تاریخی گلین‌قیه

حمام حاج فتح‌الله بناب

خانه تاریخی سیف‌العلمای بناب

خانه مشروطیت

رصدخانه مراغه

خانه تاریخ نیک پی بناب

مقبره شیخ محمود شبستری

مقبره معجز شبستری

مقبره پیررجب

قبرستان جاده ابریشم

مقبره عینالی تبریز

خانه باغهای بناب

خانه تاریخی حاج بزاز بناب

جاذبه های استان آذربایجان شرقی-جاذبه های گردشگری

منطقه گردشگری قره قشون بناب

روستای کوهستانی توتاخانه بناب

تالاب بین‌المللی قره قشلاق بناب

کالاش زنوز

آبشار عیش اباد

آبشار سرکند دیزج

آبشار گل آخور

صخره روستای گلین‌قیه

ماهار زنوز

صخره های سیلدریم زنوز

چشمه کنان (شبستر)

بازار تبریز

باغ گلستان

باغلارباغی

جاذبه های استان آذربایجان شرقی-موزه ها

موزه مردم‌شناسی بناب

موزه قاجار تبریز خیابان ششگلان

موزه سنجش

موزه ایلخانی مراغه