تورهای بانکوک

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشت قیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
bankokارکیده پرواز قرن
🇹🇭بانکوک 7 زمستان 951850000 -☎️021-26420852هتل 3*
bankokتایسیز پرواز پارسیان
🇹🇭بانکوک 7 -1690000 -☎️۰۲۱۴۴۰۸۰۲۸۵
bankokآبادیس گشت پارسیان
🇹🇭بانکوک ۶نوروز 963845000-☎️ 02188776592
bankokپرگار🇹🇭بانکوک+کرابی 7 نوروز 965065000عمان ایر☎️ 021-22038023

نظرات مسافران درباره هتلهای بانکوک

هتلهای ۵ ستاره
هتلهای ۴ ستاره
هتلهای ۳ ستاره

تورهای پاتایا

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشت قیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
patayaهیلا گشت
🇹🇭 پاتایا7 - 1570000 🛩اتحاد ☎️02188514030
-
patayaقصر شایان
🇹🇭 پاتایا7 -1585000 🛩اتحاد☎️ 02186027990
-
patayaسلام پرواز
🇹🇭 پاتایا7نوروز 964180000🛩تای
☎️02122221500هتل ss-pattaya
patayaتایسیز پرواز پارسیان
🇹🇭 پاتایا7 -1730000 🛩☎️۰۲۱۴۴۰۸۰۲۸۵
-
patayaمقدم سیر 🇹🇭 پاتایا8
۷
27 اسفند تا 7 فروردین 1790000
3990000

🛩 عمان ایر و ایرباس 340
🛩 ماهان و ایرباس340
☎️88515870-2-
thailandارکیده پرواز قرن
🇹🇭 پاتایا
7زمستان 95
1800000 🛩☎️021-26420852هتل 3*
thailandرهسپار گشت 🇹🇭 پاتایا121920000🛩 عمان ایر️02122112112
thailandسلوی سیر 🇹🇭 پاتایا6📆شروع تور 19 بهمن
📆پایان تور 26 بهمن
1820000📞02144972778🎈the sun resort
patayaفضا گشت 🇹🇭 پاتایا7نوروز 964237000🛩 ماهان📞021664371713 ستاره
patayaاریسا تور 🇹🇭 پاتایا1990000📞05137603121
patayaمقدم سیر 🇹🇭 پاتایا61790000🛩 تای ایرویز☎️885158703 ستاره
patayaپدیده پرواز 🇹🇭 پاتایا8نوروز 963525000🛩 عمان ایر☎️02188176530⭐️⭐️⭐️Royal Tycoon Place

نظرات مسافران درباره هتلهای پاتایا

سایر تورهای تایلند

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشت قیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
thailandبال طلایی
🇹🇭 تايلند
🇹🇭 پوکت
۷
- 1590000
2390000
🛩
پرواز مستقیم
☎️: 021-42129-
pouketپرگار
🇹🇭 پوکت با پرواز مستقیم
7 26 و 27 اسفند و 1، 3، 4، 6 و 8 فروردین4490000 🛩 ماهان☎️ 02122038023-
thailandرهسپار گشت
🇹🇭 تایلند(بانکوک + پاتایا)
11
1990000
🛩عمان
☎️02122112112
-
pouketتایسیز پرواز پارسیان
🇹🇭 تایلند- پوکت7 -2450000 🛩☎️۰۲۱۴۴۰۸۰۲۸۵
-
thailandروژان
🇹🇭تایلند_بانکوک_پاتایا 7 -1700000 🛩ماهان☎️02188709900-
pouketرهسپار گشت
🇹🇭 تایلند -پوکت7نوروز ۹۶4400000 🛩تاى ايرويز☎️02122112112
-
pouketآژانس اریسا 🇹🇭تایلند_بانکوک_پاتایا 1027 اردیبهشت2100000🛩عمان☎️ 05137603121
pouketسلام پرواز 🇹🇭 تایلند -پوکت72630000🛩عمان☎️02122221500 ⭐️⭐️⭐️The Brothers Residence

نظرات مسافران درباره هتلهای پوکت

ترکیه هند
تورهای لحظه آخری