تورهای بالی

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشتقیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
baliپرگار
بالی
7 نوروز ۹۶4975000قطری22038023-
baliشکوه دنیای پروازبالی۶ نوروز ۹۶4990000ایرآسیا66910186هتل ۳* Fave Hotel
baliمیترا گشتبالی7 نوروز ۹۶6180000قطری02188532532-
baliمقدم سیربالی۷-3790000قطر و ایرباس 350
02188515870
baliایران دهکدهبالینوروز ۹۶723500002144447358
baliشکوه دنیای پروازبالی8نوروز ۹۶5990000قطری02166910186هتل 4 ستاره bali rani
baliمقتدر سیر تابانبالی8نوروز ۹۶5400000قطری☎️02126409828⭐️⭐️⭐️Neo Kuta Jelantik
مالزی
آفریقا