تورهای آفریقای جنوبی

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشتقیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
africaپرگار
☔️ آفریقای جنوبی
9
۱۰
11
28 اسفند
نوروز ۹۶
نوروز 96
10600000
12500000
13000000
✈️الاتحاد
✈️الاتحاد
☎️02122038023-
africaسلوی سیر
☔️ آفریقای جنوبی
10
28 و 29 اسفند و 1 فروردین
14990000 ✈️ترکیش☎️02144972778-
sishelپرگار
☔️ جزایر سیشل 6 هر روز (نوروز 96)4440000✈️امارات و قطری☎️02122038023-
africaشکوه دنیای پرواز
☔️ کازابلانکا + مراکش7 30 و 7 فروردین 7250000 ✈️ماهان☎️66910186-
africaمقدم سیر
☔️ آفریقای جنوبی
9 ۲۶ بهمن و 27، 28 و 29 اسفند، 2، 3 و 5 فروردین
9990000✈️الاتحاد
☎️88515870
-
africaپرگار
☔️ مراکش + آگادیر + کازابلانکا
☔️ مراکش
۹
7
نوروز ۹۶
نوروز 96
5040000
8690000
✈️الاتحاد
✈️ترکیش
☎️02122038023-
-
africaشکوه دنیای پرواز
☔️ آفریقای جنوبی 1026 اسفند و 2 و 6 فروردین9462000✈️امارات☎️66910186-
africaآلاپرواز☔️ آفریقای جنوبی 10 نوروز ۹۶13000000☎️02122390490
آفریقا
مالزی