بلندترین آبشارهای دنیا Angel Falls

بلندی : ۹۷۹ متر

محل : Canaima National Park, Bolívar

کشور : ونزوئلا

بلندترین آبشارهای دنیا Tugela Falls

بلندی : ۹۴۸  متر

محل : KwaZulu-Natal

کشور : آفریقای جنوبی

بلندترین آبشارهای دنیا Three Sisters Falls

بلندی : ۹۱۴  متر

محل : Junin

کشور : پرو

بلندترین آبشارهای دنیا Olo’upena Falls

بلندی : ۹۰۰  متر

محل : Molokai, Hawaii

کشور : ایاات متحده امریکا

 Yumbilla Falls

بلندی : ۸۹۶ متر

محل : Amazonas

کشور : پرو

 Vinnufossen

بلندی : ۸۶۰  متر

محل : Møre og Romsdal

کشور : نروژ

BALAIFOSSEN

Balaifossen

بلندی : ۸۵۰ متر

محل : Hordaland

کشور : نروژ

James Bruce Falls

بلندی : ۸۴۰ متر

محل : British Columbia

کشور : کانادا

browne-falls

Browne Falls

بلندی : ۸۳۶ متر

محل : South Island

کشور : نیوزلند

Kaieteur Falls

بلندی : ۸۲۲ متر

محل : Mazaruni-Potaro

کشور : Guyana

kaieteur-falls