برترین موزه های دنیا

 (موزه لوور فرانسه) Louvre

موقعیت: پاریس فرانسه

بازدید سالانه: ۹,۲۶۰,۰۰۰

وب سایت: www.louvre.fr

برترین موزه های دنیا British Museum

موقعیت: لندن انگلستان

بازدید سالانه: ۶,۶۹۵,۲۱۳

وب سایت: britishmuseum.org

برترین موزه های دنیا Metropolitan Museum of Art

موقعیت: نیویورک ایالت متحده امریکا

بازدید سالانه: ۶,۲۲۶,۷۲۷

وب سایت:  www.metmuseum.org

برترین موزه های دنیا National Gallery

موقعیت: لندن انگلستان

بازدید سالانه: ۶,۰۳۱,۵۷۴

وب سایت:  www.nationalgallery.org.uk

برترین موزه های دنیا Vatican Museums

موقعیت: واتیکان رم

بازدید سالانه: ۵,۹۷۸,۸۰۴

وب سایت:  www.museivaticani.va

Tate Modern

موقعیت: لندن انگلستان

بازدید سالانه: ۴,۸۸۴,۹۳۹

وب سایت: www.tate.org.uk/modern

National Palace Museum

موقعیت: تایپه تایوان

بازدید سالانه: ۴,۵۰۰,۲۷۸

وب سایت: www.npm.gov.tw

National Gallery of Art

موقعیت: واشنگتن دی سی ایالت متحده امریکا

بازدید سالانه: ۴,۰۹۳,۰۷۰

وب سایت: www.nga.gov

Musée National d’Art Moderne

موقعیت: پاریس فرانسه

بازدید سالانه: ۳,۷۴۵,۰۰۰

وب سایت: centrepompidou.fr

Musee dOrsay

موقعیت: پاریس فرانسه

بازدید سالانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰

وب سایت: www.musee-orsay.fr